Форекс каталог
Пятница, 07.10.2022

[ Новые сообщения · Обзор форума · Участники · RSS · Правила форума ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум (главная) » Financial markets today » Blockchain, майнинг, биткоин и другие криптовалюты. » Правовой статус криптовалют в Украине. (Заявление финансовых регуляторов.)
Правовой статус криптовалют в Украине.
Tisha™Дата: Пятница, 01.12.2017, 09:49 | Сообщение # 1
Big Boss
Группа: Администраторы
Сообщений: 3558
Репутация: 56
Статус: Оффлайн
Нацбанк Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере рынков финансовых услуг, убеждены, что сложная правовая природа криптовалюты не позволяет признать их ни денежными средствами, ни валютой ни платежным средством другой страны, ни валютной ценностью, ни электронными деньгами, ни ценными бумагами, ни денежным суррогатом.

30.11.2017


Спільна заява фінансових регуляторів щодо статусу криптовалют в Україні

Ми, Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг, переконані, що складна правова природа криптовалют не дозволяє визнати їх ані грошовими коштами, ані валютою і платіжним засобом іншої країни, ані валютною цінністю, ані електронними грошима, ані цінними паперами, ані грошовим сурогатом.

Разом з тим ми, фінансові регулятори України, продовжуємо опрацювання питання правового статусу криптовалют та законодавчого врегулювання операцій з ними, беручи до уваги позицію регуляторів інших країн та останні тенденції в розвитку таких технологій. Метою такого врегулювання є захист прав споживачів, протидія відмиванню коштів та інших протиправних дій, ідентифікація суб’єктів операцій (фінансовий моніторинг), механізм оподаткування отриманих доходів, декларування тощо.

Водночас попереджаємо, що будь-яка діяльність, пов’язана з операціями купівлі, продажу, обміну та конвертації у криптовалюти, несе велику кількість ризиків, які фізичні та юридичні особи повинні усвідомлювати, перш ніж здійснювати операції з криптовалютами. Усі, хто планує вкладати власні кошти в криптовалюти, мають усвідомлювати, що здійснюють такі операції на власний ризик.


1. Правовий статус криптовалют у світі

На сьогодні серед регуляторів провідних країн світу, зокрема країн Європейського Союзу, немає єдиного підходу до визначення правового статусу криптовалют та регулювання операцій з ними.

Сьогодні нараховується біля тисячі видів криптовалют (їх кількість постійно змінюється), серед яких найбільшого поширення набули такі як Bitcoin, BitcoinСash, Ethereum, Litecoin та інші. Зростання їх популярності у світі відбувається на тлі відсутності єдиного поняття «криптовалюта» («cryptocurrency») − воно варіюється від ототожнення з поняттями «товар», «платіжний засіб», «розрахункова одиниця» до понять «нематеріальний цифровий актив», «інвестиційний актив», «фінансовий актив», «окремий вид цінних паперів» тощо.

Також їх ще називають «віртуальною валютою» («virtual currency») та «цифровою валютою» («digital currency»). Однак ці терміни не можна вважати абсолютними синонімами криптовалюти, оскільки вони ширші за обсягом («криптовалюти» є одним з видів «децентралізованих віртуальних валют» - доповідь FATF «Віртуальні валюти», 2014 рік). Помилкове й застосування до криптовалют правового режиму валюти виключно через загальновживану назву, що породжує низку правових колізій.

Варто взяти до уваги, що більшість регуляторів інших країн світу, у тому числі Європейський центробанк, обережно підходять до законодавчих ініціатив та паралельно із власними дослідженнями уважно стежать за подальшим розвитком нових технологій і явищ для розробки найбільш ефективного підходу щодо регулювання операцій з криптовалютами.

2. Правовий статус криптовалют в Україні

З огляду на чинні норми законодавства України (Цивільний кодекс України, Закон України «Про Національний банк України», Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Закон України «Про інформацію» та інші) поняття «криптовалюта» та регулювання операцій з нею не підпадають під режим регулювання:

- обігу грошових коштів. Оскільки криптовалюта не існує у формі банкнот, монет, записів на рахунках у банках, вона не може бути визнана грошима (грошовими коштами, коштами, грошовими знаками) у трактуванні українського законодавства;

- валютного законодавства. Оскільки криптовалюта не має прив’язки до грошової одиниці жодної з держави, вона не може бути визнана валютою або законним платіжним засобом іноземної держави, та не є валютною цінністю в трактуванні валютного законодавства;

- обігу електронних грошей та використання платіжних засобів. Оскільки криптовалюта не випускається банком і не є грошовим зобов’язанням певної особи, вона не може бути визнана електронними грошима;

- цивільних правовідносин щодо регулювання діяльності із цінними паперами. У криптовалюти відсутні ознаки документа та емітента, а саме: не має установленої форми документа з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, не має визначення взаємовідносин емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, яка має права на цінний папір, та не передбачає виконання зобов’язань за таким цінним папером, а також можливості передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам. А отже, криптовалюта не може бути цінним папером;

- крім того, у криптовалюти відсутні ознаки документа у вигляді грошових знаків, відсутній емітент, а також відсутня мета виготовлення. Таким чином, криптовалюта не може бути визнана грошовим сурогатом (згідно з його визначенням у Законі України «Про Національний банк України»).

Таким чином, незважаючи на існування в світі численних практик використання криптовалют у якості міри вартості, засобу обміну та накопичення, її складна правова природа не дозволяє ототожнити її з будь-яким із суміжних понять (грошові кошти, валюта, валютна цінність, законний платіжний засіб, електронні гроші, цінні папери, грошовий сурогат тощо).

Ми, фінансові регулятори України, продовжуємо опрацювання питання правового статусу криптовалют та законодавчого врегулювання операцій з ними, беручи до уваги позицію регуляторів інших країн та останні тенденції в розвитку таких технологій. Метою такого врегулювання є захист прав споживачів, протидія відмиванню коштів та інших протиправних дій, ідентифікація суб’єктів операцій (фінансовий моніторинг), механізм оподаткування отриманих доходів, декларування тощо. При цьому вважаємо, що процес внесення змін до законодавства України має відбуватись на основі глибокого і деталізованого дослідження цього явища, його впливу на фінансові ринки, досвіду та останніх рішень інших регуляторів світу тощо.

Також наголошуємо, що законодавче врегулювання в жодному разі не повинно стати на заваді використанню та розвитку сучасних ІТ-технологій у фінансовому секторі та не має спричинити відтік спеціалістів і капіталів або переведення бізнесу за межі України.

3. Ризики операцій з криптовалютами

Діяльність, пов’язана з операціями купівлі, продажу, обміну та конвертації у криптовалюти, несе велику кількість ризиків. Фізичні та юридичні особи повинні їх усвідомлювати, перш ніж здійснювати такі операції. До основних ризиків належать:

- можливість втрати коштів через крадіжку, наприклад у результаті кібератак на платформи обміну криптовалюти, або інфраструктуру користування;

- відсутність гарантій щодо повернення інвестованих коштів у криптовалюти. Заощадження, що утримуються в криптовалюті, не гарантуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, оскільки такі заощадження не вважаються банківськими депозитами;

- можливість шахрайства. Заощадження у криптовалютах можуть бути використані для побудови фінансових пірамід, які, у зв'язку з описаними вище типами ризику, можуть у досить короткий термін привести до втрати інвесторами своїх грошей. У разі подібної ситуації з коштами у національній чи іноземній валюті, єдиною доступною формою правового захисту може бути кримінальне провадження. Через невизначений статус криптовалют державні установи із захисту прав споживачів в Україні не матимуть правових підстав для допомоги як інвесторам, так і користувачам;

- складність використання звичайних методів оцінки ринкової вартості активів у криптовалютах;

- значні цінові коливання криптовалют та суміжні з ним ризики − спекулятивність та неврегульованість рівнів комісійних винагород за здійснення операції у криптовалютах;

- відсутність інфраструктури. Криптовалюти не є загальноприйнятими в торговельно-сервісних мережах. Вони не є законним засобом платежу та не є валютою. Це означає, що торговельні підприємства не мають юридичного зобов'язання приймати криптовалюти як засоби платежу.

Отже, попереджаємо - ризики втрати коштів при здійсненні операції із криптовалютами є надзвичайно високими. Усі, хто планує вкладати власні кошти в криптовалюти, мають усвідомлювати, що здійснюють такі операції на власний ризик.

Остання модифiкацiя 30.11.2017


Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным.
"Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."
About me. Tisha™ digest room - new blog
 
Tisha™Дата: Среда, 21.02.2018, 23:08 | Сообщение # 2
Big Boss
Группа: Администраторы
Сообщений: 3558
Репутация: 56
Статус: Оффлайн

Парламент Украины создаст единый законопроект для легализации криптовалют
21/02/2018

В связи со стремительным ростом популярности криптовалют все больше стран предпринимают попытки урегулировать рынок электронных денег и определить их официальный статус. И Украина не исключение.

В частности, в Верховной Раде состоялось заседание рабочей группы по законодательному обеспечению рынка криптовалют. В мероприятии приняли участие представители Национального банка Украины, Государственной службы финансового мониторинга, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, авторы законопроектов «О стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине» и «Об обращении криптовалют в Украине», участники рынка и эксперты.

«Представители государственных органов считают, что нужно не спешить, а дополнительно изучить этот вопрос. Мы же убеждены: надо хорошо поработать вместе, чтобы не просто изучить, но и принять качественный закон. Главное, что Нацкомфинуслуг и Национальная комиссия по ценным бумагам готовы выступать в качестве регуляторов. Еще продолжается дискуссия по вопросам, касающимся сути криптовалют, их юридического определения, а также налогообложения. Большинство склоняется к определению, которое мы дали в нашем законопроекте, — „финансовый актив“. Планируем провести еще несколько заседаний, чтобы наконец выйти на единый законопроект, как мы и договорились в нашем парламентском комитете. И основой нового проекта станет именно наш законопроект», — сообщил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности Сергей Рыбалка.

Стоит отметить, что, помимо уже зарегистрированных в парламенте законопроектов, подобные документы сейчас разрабатывает Нацбанк и Государственное агентство электронного управления Украины.


Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным.
"Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."
About me. Tisha™ digest room - new blog
 
maxnameДата: Воскресенье, 15.04.2018, 13:53 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
парламент думает как бы поиметь на криптовалюте еще , только мозгов мало
 
nicdjerДата: Среда, 18.04.2018, 22:17 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Правовой статус до конца не будет точно отрегулирован, будет постоянно меняться, и если будут какие то изменения то практически всегда будут направлены против простых смертных. И естественно эту тему мутят для своей наживы.
 
Benichi77Дата: Четверг, 06.09.2018, 15:01 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Мне тоже кажется что они все делают для собственной наживы, но тут нечего поделать. Хорошо что пока ничего существенного не приняли.

Фрилансер, занимаюсь торгровлей криптовалютами.
 
Форум (главная) » Financial markets today » Blockchain, майнинг, биткоин и другие криптовалюты. » Правовой статус криптовалют в Украине. (Заявление финансовых регуляторов.)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Зарегистрированные пользователи, побывавшие сегодня на форуме:
Поиск по форуму (insider search engine):